BIOGRAFIKURSUS
Kursus i fotografi, forår 2019: BEGREBET TID
SKRIVEVÆRKSTED

 

Forårs-kursus i fotografi 2019
 

MIKROHØJSKOLEN
Fotografisk inspirationskursus i foråret 2019 om begrebet tid
eller bedre:

”NÅR TID KAN SES…” 

 

På Mikrohøjskolen har vi døbt gruppen af gode foto-kursister INSPIRA. Hvorfor? Fordi kursets formål er at inspirere til nytænkning og dermed, måske og forhåbentlig, give det fotografiske udtryk ny værdi.

Forløbet sammensættes af fire lørdage og en søndag - kursusdage der med godt en måned imellem giver deltagerne mulighed for at bearbejde og fortolke de input, som forrige møde har givet, derefter lave nye billeder og tage dem med som oplæg til næstfølgende sammenkomst.

Det gennemgående tema for forårets arbejde er begrebet tid – nok en nærliggende størrelse for kamerafolket, der jo løbende laver billeder ud af supertynde tids-skiver: 1/30, 1/60, 1/500… Og dog, helt så nærliggende er det ikke – for ”tiden flyver” i mere end én forstand! Hvordan fanger vi den, gør den synlig og relevant i et eller flere billeder? Ja, det er det udfordrende og spændende, og det skal forårets sammenkomster tage op til behandling. Det sker på følgende datoer:

1.lørdag
9. februar 11-17
:
TID belyst og diskuteret ved hjælp af

a) kursisternes medbragte billeder
b) Mikrohøjskolens tematiske ophængning
c) exempler fra bøger og tidsskrifter

2.lørdag
9. marts 11-17
: TID behandlet og dokumenteret via begreber som alder, slid, spor m.v. –
husk her, at også den mugne bolle var glat og ny engang… Materialet forventes at være:

a) kursisternes medbragte individuelle arbejder, papirbilleder eller digitalt
b) Galleri-ophængningen suppleret med billeder fra arkivet
c) Tankeeksperimenter, hentet i kursisternes hjerner

 


Spor

 

3. lørdag
13. april 11-17
: ”Fotoalbums-arkæologi” –
en opdagelsesrejse i de forsvundne verdener, som bedstemors eller oldefars hengemte fotoalbums kan udgøre. Mikrohøjskolen fremlægger sine egne bearbejdelser, men besigtigelses- og drøftelsesmaterialet forventes hovedsagelig at komme fra kursisterne og være enten:

a) de gamle ofte små billeder, gjort nye ved opforstørrelser og beskæringer – eller
b) fornyet ved indfarvninger – eller
c) redigeret sammen til korte fortællinger.

 


På fotojagt i 70erne

4. lørdag
11. maj + (forventelig) søndag 12. maj
:
”Sekvens-fotografiet” -. Med dette begreb sigtes til narrativer, der består af to eller flere billeder, forbundet ved stedet/personen og et forløb af tid. Genkendelsen efter tidsforryknigen er vel ikke afgørende, men betydningsfuld. Er det fx juletræet i tre stadier, det gælder, så skal den ejendommeligt strittende gren, der ses hvor træet endnu står på roden i skoven, også kunne ses, når træet står i stuen, og siden når det står henvisnet og gulligt bag laden. Eller tag de gamle havestole, som jeg igennem flere år har ladet stå i Mikrohøjskolens have og overladt til de skiftende årstider at iscenesætte på tidens brutale vilkår.

 


Årstids-sekvens i Mikrohøjskolens have

 

Det er denne maj-weekend, der kan udvikle sig til en workshop, hvis kursisterne beslutter det – en workshop, hvor Mikrohøjskolens have, omgivelserne i skoven, ja sågar Kerteminde by og havn eller dele af Hindsholm-halvøen kan bruges til at finde eller evt. selv udvikle motivområder, der kan egne sig til at lege med tidsforskydninger.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Praktiske foranstaltninger er som de plejer:
¤ Ankomst kl. 11 til the og lidt hyggelig snak
¤ Frokost kl. ca 13 (Husk egen madpakke!)
¤The/kaffe kl. ca 15:30
¤ Afgang kl. 17 – 17:30

 

Pris:
Kursets 4 lørdags-seminarer:                                  Kr. 3.500,-
Den eventuelle workshop-søndag (12. maj)             Kr.    500,-

Bankoplysninger: Reg-nr. 2375, konto 349 220 5124.


Mikrohøjskolen for udsyn og indsigt
Hverringevej 177, Viby
DK-5300 Kerteminde
Finn Thrane
Telefon: +45-6532 1828
E-mail: info@finnthrane.dk
Web: www.finnthrane.dk
Lisbet Marschner
Telefon: +45-8657 7370
E-mail: lisbetmarschner@hotmail.com
Web: www.lisbetmarschner.dk