BIOGRAFIKURSUS
Kursus i fotografi, efterår 2018: OVERFLADE, TRANSPARENS OG SPEJLING
SKRIVEVÆRKSTED

 

Efterårs-kursus i fotografi 2018Fotografisk inspirationskursus i efteråret 2018:

 

OVERFLADE, TRANSPARENS & SPEJLING

 

 

På Mikrohøjskolen har vi døbt gruppen af gode foto-kursister INSPIRA. Hvorfor? Fordi kursets formål er at inspirere til nytænkning og dermed, måske og forhåbentlig, give det fotografiske udtryk ny værdi.

Forløbet sammensættes af fire lørdage og en søndag – kursus-dage der, lagt med ugers mellemrum, giver jer mulighed for at bearbejde og fortolke de input, som forrige møde har bibragt og så ta’ disse billeder med som diskussionsoplæg til den efterfølgende sammenkomst. Nedenstående indholds-oversigt følges løbende op med udbyggede og præciserende oplæg forud for hvert møde.  

 

1. lørdag [18. august] kl. 11-17: OVERFLADE, TRANSPARENS & SPEJLING – intro v/ Galleriets tema-udstilling + udvalgte eksempler fra div. bøger.

2. lørdag [15. september] kl. 11-17: OVERFLADE, TRANSPARENS  & SPEJLING – en præsentation af kursisternes individuelle arbejder med særligt henblik på at parallelføre valg af s/h overfor farve (eller farve overfor s/h) indenfor samme motiv eller motivområde.  

3. søndag [30. september] kl. 11-17: Studier af OVERFLADE, TRANSPARENS & SPEJLING i arkitektur og landskaber med opfølgende øvelser i terræn. Evt. gæste-besøg af fotograf m. egne eksempler.

4. lørdag [20. oktober] kl. 11-17: Studier af OVERFLADE, TRANSPARENS & SPEJLING i stilleben og portræt med opfølgende øvelser under maleriske omstændigheder, udendørs såvel som indendørs. 

5. lørdag [10. november] kl. 11-15: Opsamling af resultater samt kritiske studier i forbindelse med udflugt til "Nicolai Kunst & Design" i Kolding, hvor undertegnede Finn Thrane, er inviteret til at udstille "egne fotos samt fotos fra din samling af international fotografi fra din tid på Fotomuseet på Brandts i Odense". Altså: Mulighed for en konstruktiv juleafslutning i november...

 

Overflade, transparens og spejling er basale synselementer i mange af de omgivelser, vi til stadighed færdes i og kan løfte kvaliteten i dine billeder, når du arbejder med at inkorporere dem, hvad enten du fascineres af den sprukne overflade i nogle gamle ensilage-sække, kigger ned i dit halvtomme drikkeglas eller bliver optaget af spejlingen af træerne mellem sivene i aftenlyset.

 

 

 

Tilmelding efter først-til-mølle princippet til info@finnthrane.dk . I er også velkomne til at ringe på tel. 6532 1828. Deadline: 5. august 2018.

Pris kr. 3.500,- indbetales senest til august, og venligst før deadline, på Mikrohøjskolens driftskonto: Reg-nr. 2375, konto 3492 205 124.

 

Velkommen!

Finn Thrane

Mikrohøjskolen Janus, Hverringevej 177, 5300 Kerteminde

www.mikrohøjskolen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mikrohøjskolen for udsyn og indsigt
Hverringevej 177, Viby
DK-5300 Kerteminde
Finn Thrane
Telefon: +45-6532 1828
E-mail: info@finnthrane.dk
Web: www.finnthrane.dk
Lisbet Marschner
Telefon: +45-8657 7370
E-mail: lisbetmarschner@hotmail.com
Web: www.lisbetmarschner.dk