BIOGRAFIKURSUS
Kursus i fotografi, forår 2019: BEGREBET TID
SKRIVEVÆRKSTED

 

Skriveværksted


 

Skriveværksted

 

(Er flyttet og omstruktureret pga. sygdom. En mulig gennemførsel af kurset vil blive hjulpet på vej af interesse fra et potentielt publikum. Forefindes en sådan interesse, ring da gerne 6532 1828)

 

"Skriveværksted" er et tilbud til alle, som kan lide at lege med sproget og som er opsat på at tilegne sig evnen til at udtrykke sig originalt, klart og levende. Kurset er ikke målrettet en journalistisk eller forfattermæssig karriere, men vil naturligvis kunne benyttes til stimulering og afklaring af sprogtalentet.

 

Inspirationen hentes bl.a. i den gode litteraturs korte genrer: Essays, kronikker, digte og noveller. Men sprogsansen kan også udvikles gennem oplæsning, hvor man lytter til egne og andres ord. Fantasien er et af personlighedens vigtigste redskaber, og den vil blive holdt levende ved mødet med musik, fotografi og anden billedkunst samt ved gåture i den rige natur, der omgiver højskolen. Overnatning på B&B i omegnen. Egne frokost-pakker medbringes til lørdag.

 

 

Holdstørrelse: 4-8 personer. Dato og tid: Oplyses evt. i efteråret 2019. Forventelig vil kurset fordele sig over tre lørdage med 2-3 ugers intervaller, så 'ventetiden' kan bruges til at udvikle de færdigheder, man ønsker sig.


Pris pro pers: kr. 2.500,-. Tilmelding på mail: info@finnthrane.dk (efter "først-til-mølle"-princippet).
Indbetaling til Mikrohøjskolens driftskonto - reg-nr. 2375, konto-nr. 349 220 5124 - forventelig omkr. ??? 2019.

Venlig hilsen,

Finn Thrane
Mikrohøjskolen,
Hverringevej 177, Viby,
5300 Kerteminde
Tel: 6532 1828
www.mikrohøjskolen.dk

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Mikrohøjskolen for udsyn og indsigt
Hverringevej 177, Viby
DK-5300 Kerteminde
Finn Thrane
Telefon: +45-6532 1828
E-mail: info@finnthrane.dk
Web: www.finnthrane.dk
Lisbet Marschner
Telefon: +45-8657 7370
E-mail: lisbetmarschner@hotmail.com
Web: www.lisbetmarschner.dk