Mikrohøjskolen
FOTO-Galleri
Fotoprojekter & masterclasses
Højskoleaftener
Gæstelærere
Baggrund
Lederteam

 

Mikrohøjskolen JANUS


Navnet JANUS refererer til den romerske gud med dobbeltansigtet - forandringens kuglehoved, der både ser frem og tilbage. Uden historie, intet fremsyn - uden udsyn, ingen indsigt.. JANUS kalder sig mikro-højskole, fordi den i det daglige skal drives af blot to personer, Lisbet Marschner og Finn Thrane.

Lisbet Marschner er oprindelig kunsthistoriker, men blev tidligt engageret i faget psykoterapi, som hun nu har praktiseret i mere end 30 år. I sin rolle som medforstander for JANUS trækker hun på disse erfaringer, her udfoldet som almen ledelsesfilosofi og - sammen med deltagerne - videreudviklet på de efterhånden berømte biografikurser.

Finn Thrane var i 70erne og 80erne film-, foto- og litteraturlærer på Askov Højskole og selv billedkunstner. I 1985 udpegedes han til kunstnerisk leder af Museet for Fotokunst på Brandts i Odense og beklædte denne stilling frem til 2007. Begge karrierer indgår som vitale dele af den undervisning, han driver i dag på Mikrohøjskolen: Tilrettelæggelse af inspirationskurser for foto-interesserede med referencer til fotohistorien, øvelser i terræn og opfølgende kritik ved storskærmen.

Helt unik for Mikrohøjskolen er arbejdet med Tema-Galleriets tematiske udstillinger af international fotografisk kunst - et aktiv, som også kan optræde som analytisk materiale i forbindelse med Lisbet Marschners kurser.

Kurserne har forskellig baggrund og kan derfor antage mange former. I Lisbet Marschners regi sigter højskole-samværet mod at kursisterne opnår et rigere liv med større selvindsigt og øget nærvær i forhold til andre. Undervisningen benytter sig i udstrakt grad af deltagernes egne erfaringer og drømme.
Ud over de åbne kurser for alment interesserede kan de også special-designes som leder-kurser for særlige samfundsgrupper, eksempelvis direktører, læger, præster, chefer eller mellemledere, der gennem større selverkendelse kan udvikle bedre lederskab.

Mikrohøjskolen har igennem sine første år med succes gennemført sådanne humanistisk betonede lederkurser og modtager gerne forslag om gentagelse og/eller nye emner. Fortsættelseskurser har fundet sted hen over efter- og foråret 2016 og -17 og ny er i gang i foråret og tilrettelægges for efteråret 2018.

Arbejdet med den personlige udvikling udgør også undertonen i de kurser, der ligger i Finn Thranes regi og som har med et fortællende eller holdningsbetonet fotografi at gøre. Disse aktiviteter skifter fra sæson til sæson, men er ofte forankret i det omgivende landskab og kan blive bearbejdet i grupper sammen med de andre kursister. Hvis man har kunstneriske ambitioner og har mod på at bruge selvudvikling til at fremme et personligt billedkunstnerisk udtryk, til at eksperimentere, eller bare ønsker at gå på opdagelse i omverdenen, så er JANUS en lovende startrampe.

 

 

 

 

 

 

 


Mikrohøjskolen for udsyn og indsigt
Hverringevej 177, Viby
DK-5300 Kerteminde
Finn Thrane
Telefon: +45-6532 1828
E-mail: info@finnthrane.dk
Web: www.finnthrane.dk
Lisbet Marschner
Telefon: +45-8657 7370
E-mail: lisbetmarschner@hotmail.com
Web: www.lisbetmarschner.dk