Mikrohøjskolen tilbyder

Biografikursus

Praktisk info:

Pris: Afgift pr. modul kr. 4.800,-
Sted: Mikrohøjskolen Janus, Hyrdevej 15 A, 2. sal., 5300 Kerteminde
Underviser: Psykoterapeut/konsulent gennem 40 år, Lisbet Marschner.

OBS: Begrænset plads

Biografikursus

EMPATISK LEDERSKAB / BIOGRAFIKURSUS

Et kursus i indre ledelse af dit liv på baggrund af egen livsfortælling

Få et sjældent overblik over dit liv set fra sjælens og dine erfaringers vinkel netop nu… Oftest kommer den erkendelse først, når man rammes af alvorlig sygdom. Det er betydningsfuldt at se, hvilke arketyper du spontant har benyttet dig af i kriser, og vigtigt at kende dine dybere ressourcer – samt at få talt om de store spørgsmål i livet i tide!

Kurset giver dig mulighed for at se på dit eget liv fra dine ressourcers vinkel – og ikke primært fra selve begivenhedernes rækkefølge.
Denne inddragelse af dit eget sjælelige perspektiv afstedkommer hos de fleste en bedre balance, indre ro, et nuanceret positivt selvværd og fornyet frihed. Du får med andre ord et ganske nyt afsæt til den ankommende fremtid.
 
Sindet downloader uden ophør automat-tankegange. Det betyder, at vi nemt kommer til at leve efter en mental programmering, der ofte er forældet, og i visse tilfælde går tilbage til barndommen.

Kom på biografikursus. Der gennemføres 3 moduler på et år. Hvert modul løber fra torsdag aften kl. 19:30 til søndag kl. 12:00. Vi gennemgår 14 leveår på hvert modul.


Mikrohøjskolen JANUS

Velkommen til en højskole, som beskæftiger sig med humanistisk betonede lederkurser, fotorådgivning, drømmeforståelse, skriveværksted samt fotografiske inspirationskurser.

Kontakt os

  • Finn: +45 61 60 42 96
  • Lisbet: +45 61 16 47 48
  • Hyrdevej 15 A, 2. sal.
    5300 Kerteminde
  • Følg os på Facebook

DESIGNET AF PLICO A/S. ALL RIGHTS RESERVED