Mikrohøjskolen tilbyder

Foredrag

Foredrag i powerpoint om fotografi og litteratur

Finn Thrane tilbyder nedenstående foredrag

Foredragene bygger på billedforløb i powerpoint og har normalt en længde på ca. 60 min. + pause og spørgetid. Pris inkl. kørselsomkostninger og efter aftale. Foredrag kan bestilles pr. email til info@finnthrane.dk eller via tel. 61 60 42 96, hvor der også kan lægges besked med navn og nummer.

Shomei Tomatse (Japan): ”Melted Beer Bottle”, 1961.

Foredrag nr. 1

FOTOSAMLINGEN, BRANDTS – 1985-2007

Indtryk og eksempler fra 12 tematiske udstillinger i regi af det gamle

MUSEET FOR FOTOKUNST
En personlig beretning om en museumssamlings tilblivelse – fra 0 billeder i 1985, da jeg blev ansat, til ca. 9000 signerede værker, da jeg i 2007 gik på pension. Hvordan er fotografierne kommet til huse? Og hvordan er de blevet brugt?

I stærkt kondenserede udvalg fra 12 forskellige offentlige udstillinger vises hvordan fotografier fra diverse lande og kulturer kan kurateres til at belyse en række alment eksistentielle emner som samvær i LEG, samvær i GRUPPER, men også truslen fra krig og stress eller glæden og livsmodet, der kan komme fra omgang med PLANTER OG BLOMSTER eller en dybtstikkende tolkning af H.C. Andersens eventyr SKYGGEN.

Billede: Shomei Tomatsu (Japan). ”Melted Beer Bottle”, 1961. Fra udstillingen ”I skyggen af Nagasaki”, 1991


Harold Edgerton (USA): ”Bullet Piercing an Apple”, 1964

Foredrag nr. 2

TRYLLESPEJLET

Om fotografiets natur og unatur

Fotografiet har det lidt lige som en af ”de her schweizerknive, der med lup, fil, dåseåbner og proptrækker kan det hele”*): det oplyser, det bedrager, det betager, det generer; det synliggør underfuldt hvad der ellers ikke kan ses; og det ses hvor man helst ville være det foruden.

Selvom fotografiet kun har lidt over 150 år på bagen, så har det gennemtrængt alle områder af de vestlige samfund. Det har gjort sig uundværligt for videnskaben, for medierne og reklamen, og det er trængt ind på kunstakademierne og gør sig nu gældende på lige fod med de gamle kunstarter. Selv auktionshusene bidrager med tårnhøje priser på de kameraskabte billeder.

Med et kig til fotohistorien vil foredraget perspektivere fotografiet, men især opholde sig ved mediets nyere og nyeste bidrag til den oprørske eller tænksomme visuelle kunst.

Foredraget er bestilt til og afholdt på Vejen Kunstmuseum november 2011 og siden fremført for Sammenslutningen af Fynske Fotoklubber, Svendborg, november 2012, Fotografisk Salon, Århus dec. 2013, Seniorhøjskolen, Kerteminde, febr. 2014 og Mikrohøjskolen 2017.

*) Citat af Hans Edward Nørregaard-Nielsen vedr. Fogtdals Kunstleksikon.


Ukendt fot.: ”Valdemar Rørdam, Generalindehuset”, 1942

Foredrag nr. 3

KAN EN STÆKKET FUGL FLYVE?

Om Valdemar Rørdam, hans liv og digtning

Der er ikke mange, der i dag ved, hvem Valdemar Rørdam er. Han fødtes 1872, blev voksen i 1890erne og havde sin digteriske storhedstid i 1920’erne og -30erne, hvor han et par år i træk var indstillet som kandidat til Nobelprisen. Hans angst for truslen om kommunismens verdensherredømme fik ham i 1941 – midt under krigen mod Tyskland, hvor han logerede på Malergården hos kunstner-parret Agnete og Sigurd Swane – til at offentliggøre et hyldestdigt til besættelsesmagten, fordi dette lands overlegne militær syntes ham at være det stærkest mulige bolværk mod den røde fare. Digtet fik sin virkning, men mest i form af en voldsom hån og fordømmelse af forfatteren, som nu blev kaldt landssviger og siden sin død i 1946 i udstrakt grad er blevet fortrængt og glemt.

Det vil foredraget gerne råde lidt bod på. Ved hjælp af stort set ukendte dokumenter – fotografier, udklip og korrespondance med forfatter-kollegerne Henrik Pontoppidan, Johs. Jørgensen, Karen Blixen og Martin A. Hansen samt maleren Johs. Larsen og komponisten Oluf Ring – vil publikum i powerpoint-show’ets form møde en ny forståelse af Rørdams skæbne, der kan lede til læsning eller genlæsning af de værdifuldeste dele af forfatterskabet: den eksistentielt kontemplative digtning og naturlyrikken. Da foredragsholderen har kendt digteren (der er hans kødelige morfar), vil små glimt fra privatsfæren (og fra Malergården) indimellem dukke op med det ligeværdige perspektiv: at sætte perspektiv på det tragiske og punktere det selvhøjtidelige.

På foranledning af Svendborg Museum blev foredraget lavet til Svendborg Bibliotek den 10. april 2013, og i efteråret samme år afholdt for Kerteminde Valgmenighed. En udvidet og revideret udgave blev præsenteret for Seniorhøjskolen, Kerteminde, efteråret 2015 og er bestilt til fremførelse på Malergården ved Grevinge i foråret 2021.

FOREDRAG FRA KØRESTOL

Lisbet Marschner tilbyder følgende foredrag:

Foredrag kan bestilles via tel. 61 16 47 48, hvor der også kan lægges besked med navn og nummer, hvorefter Lisbet ringer tilbage hurtigst muligt.

Foredrag nr. 4

MENTAL SUNDHED

Fornylig (efterår 2020) blev jeg bedt om at udarbejde og holde et foredrag om ”Mental Sundhed”. Det blev for alle en god oplevelse, så jeg tilbyder dette foredrag også for andre.

Mental Sundhed kan ikke stå alene, men beror på fysisk og følelsesmæssig sundhed. Af disse trin opstår den mentale sundhed, som under de rette betingelser på ny kan forfines og udbygges med en spirituel overbygning. 4 trin som alle er vigtige i et menneskeliv, hvis man skal kunne føle sig hel.

Den mentale tilpasning er afgørende for at kunne føle sig til rette i mange af hverdagens situationer.

Pris og sted efter aftale.

F.T.: ”Natlig skov”, Romsø 2016

Foredrag nr. 5

DRØMMENES DIMENSIONER

De natlige drømme er det ubevidstes kommentarer til, hvordan et menneske lever sit liv.

De store fælles arketyper (menneskelige grundmønstre) vil blive gennemgået ex. vis drømme om jord, vand, ild og luft, flyvedrømme, erotiske drømme, fald- eller forfølgelsesdrømme o.a.

Drømmene kan forstås som et strengt personligt brev med en vigtig besked – og hvem ville lade et sådant ligge uåbnet?

Pris og sted efter aftale.


Mikrohøjskolen JANUS

Velkommen til en højskole, som beskæftiger sig med humanistisk betonede lederkurser, fotorådgivning, drømmeforståelse, skriveværksted samt fotografiske inspirationskurser.

Kontakt os

  • Finn: +45 61 60 42 96
  • Lisbet: +45 61 16 47 48
  • Hyrdevej 15 A, 2. sal.
    5300 Kerteminde
  • Følg os på Facebook

DESIGNET AF PLICO A/S. ALL RIGHTS RESERVED